Rozhodnutie Komisie z 04/05/2015 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7512 - ARDIAN / ABERTIS / TUNELS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)