A Bizottság (EU) 2020/771 rendelete (2020. június 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az annatto, bixin, norbixin (E 160b) felhasználása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)