Zadeva T-169/08 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2016 – DEI/Komisija (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Grški trg dobave lignita in grški grosistični trg z električno energijo — Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 86(1) ES v povezavi s členom 82 ES — Podelitev ali ohranitev pravic javnemu podjetju za izkoriščanje javnih nahajališč lignita — Opredelitev zadevnih trgov — Obstoj neenakih možnosti — Obveznost obrazložitve — Legitimno pričakovanje — Zloraba pooblastil — Sorazmernost)