Lieta T-169/08 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – DEI/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 86. panta 1. punkta savienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpums — Publisko brūnogļu atradņu izmantošanas tiesību piešķiršana vai saglabāšana publiskam uzņēmumam — Konkrēto tirgu noteikšana — Iespēju nevienlīdzības pastāvēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Samērīgums