Vec T-546/13: Žaloba podaná 20. októbra 2013 — Šumelj a iní/Európska únia