Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 123/2013 z  12. februára 2013 , ktorým sa stoosemdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida