Kohtuasi C-558/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 15. detsembri 2016. aasta otsus (Tribunal da Relação do Porto eelotsusetaotlus – Portugal) – Alberto José Vieira de Azevedo jt versus CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Eelotsusetaotlus — Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse kontrollimine — Direktiiv 2000/26/EÜ — Artikli 4 lõige 5 — Kindlustusandja — Nõuete lahendamise eest vastutav esindaja — Piisavad volitused esindamiseks — Kohtusse kaebamine)