Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2431 z 21. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine