Kohtuasi C-34/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. septembri 2014 . aasta otsus (Krajský súd v Prešove eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Monika Kušionová versus SMART Capital, a.s. (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased lepingutingimused — Tarbijakrediidileping — Artikli 1 lõige 2 — Lepingutingimus, mis põhineb kohustuslikul õigusnormil — Direktiivi kohaldamisala — Artikli 3 lõige 1, artikkel 4, artikli 6 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1 — Laenu tagamine hüpoteegiga — Võimalus realiseerida hüpoteek enampakkumisel müügi abil — Kohtulik kontroll)