Nariadenie Rady (EHS) č. 2563/76 z 20. júla 1976, ktorým sa schvaľuje dohoda vo forme výmeny listov, ktorou sa menia a dopĺňajú tabuľky I a II pripojené k protokolu 2 k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom