Kohtuasi T-630/17: 19. septembril 2017 esitatud hagi – Top Cable versus komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu