Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. decembra 2014.