Vec T-345/14: Uznesenie Všeobecného súdu z  28. novembra 2014 – Quanzhou Wouxun Electronics/ÚHVT – Locura Digital (WOUXUN) ( „Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Absencia náhody alebo vyššej moci — Zjavná neprípustnosť“ )