Kohtuasi T-86/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Aston Martin Lagonda versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootorsõiduki esiotsa paigutatud iluvõre kujutis)