Υπόθεση T-86/15: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2015 — Aston Martin Lagonda κατά ΓΕΕΑ (Αναπαράσταση πλέγματος στο εμπρόσθιο τμήμα μηχανοκίνητου οχήματος)