Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. septembra 2015.