Spojené veci T-447/09 a T-449/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. januára 2013 — Národné vedecko-výskumné centrum/Komisia