Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 1/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) Přijatý Radou dne 25. ledna 2021 (Text s významem pro EHP)