TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) zo 4. septembra 2015. # Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti Európskej komisii.. # Vec T-503/12. Spojené kráľovstvo/Komisia