TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 10. júla 2013. # Heinrich Kreyenberg proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Spoločenstva MEMBER OF €e euro experts - Absolútny dôvod zamietnutia - Symboly Únie a jej oblasti pôsobnosti - Znak eura - Článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 207/2009. # Vec T-3/12. Kreyenberg/OHMI-Commission (MEMBER OF €e euro experts)