Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Hodnotenie programu Horizont 2020 v polovici obdobia (prieskumné stanovisko)