Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.8522 – Avantor/VWR) (Text s významom pre EHP )