Kohtuasi C-634/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 9. detsembril 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Ltd versus Quinn Investments Sweden AB jt