Vec T-531/18: Žaloba podaná 26. mája 2018 – LL-CARPENTER/Komisia