Písemný dotaz E-010348/10 Olga Sehnalová (S&D) Komisi. Komunikační strategie - Na cestě k Aktu o jednotném trhu