Písomná otázka E-010125/10 Zigmantas Balčytis (S&D) Komisii. Predpisy týkajúce sa riadenia a privatizácie projektov energetickej infraštruktúry EÚ, financovaných z prostriedkov EÚ