Kawża C-402/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-27 ta’ Novembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato, l-Italja) – Tedeschi Srl, li qiegħda taġixxi f’isimha stess u bħala mandatarja ta’ grupp temporanju ta’ impriżi, Consorzio Stabile Istant Service, li qiegħed jaġixxi f’ismu stess u bħala mandant ta’ grupp temporanju ta’ impriżi vs C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 49 u 56 TFUE – Għoti ta’ kuntratti pubbliċi – Direttiva 2004/18/KE – Artikolu 25 – Subappalt – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita l-possibbiltà ta’ għoti b’subappalt għal 30 % tal-ammont kollu tal-kuntratt pubbliku u li tipprojbixxi li l-prezzijiet applikabbli għas-servizzi mogħtija b’subappalt jitnaqqsu b’iktar minn 20 % meta mqabbla mal-prezzijiet li jirriżultaw mill-aġġudikazzjoni)