predmet C-402/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 27. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) - Tedeschi Srl, koji djeluje u svoje ime i u svojstvu opunomoćenika privremenog udruženja poduzetnika, Consorzio Stabile Istant Service, koji djeluje u svoje ime i u svojstvu opunomoćitelja privremenog udruženja poduzetnika protiv C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 56. UFEU-a – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2004/18/EZ – Članak 25. – Podugovaranje – Nacionalni propis koji ograničava mogućnost podugovaranja na 30 % cjelokupnog iznosa ugovora o javnoj nabavi i zabranjuje da cijene primjenjive na podugovorene usluge budu snižene više od 20 % u odnosu na cijene koje proizlaze iz sklopljenog ugovora)