Písomná otázka E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Plytvanie potravinami, dátum spotreby a hlad