Inget statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet