Mij PPW Internationaal TITJUR Rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 1973. # Mij PPW Internationaal NV proti Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Holandsko. # Vec 61-72.