OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE Druhá správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov v Európe$