Pisemne zapytanie E-003089/11 Frank Vanhecke (NI) do Komisji. Pomoc rozwojowa przeznaczona dla państw afrykańskich