Vec T-25/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. novembra 2020 – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Zobrazenie štylizovaného lesného rohu) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej štylizovaný lesný roh – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca poštový roh na žltom podklade – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia nebezpečenstva zámeny – Podobnosť označení – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) n° 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)