Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju (2018/2034(INI))