Predbežné oznámenie o koncentrácii Vec M.9927 — MVM/iCR Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 340/07