Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9927 — MVM/iCR) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 340/07