Interzuccheri TITJUR Rozsudok Súdneho dvora z 25. mája 1977. # Interzuccheri S.p.A. proti Società Rezzano e Cavassa. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Pretura di Recco - Taliansko. # Vec 105-76.