Mål C-340/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 24 juli 2020 – Bank Sepah mot Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited