Sag C-340/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 24. juli 2020 — Bank Sepah mod Overseas Financial Limited og Oaktree Finance Limited