Дело C-340/20: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 24 юли 2020 г. — Bank Sepah/Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited