Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 12 oktober 2010