Nariadenie Rady (ES) č. 338/2008 zo 14. apríla 2008 o upravení kvót výlovu tresky škvrnitej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES), ktoré sa majú prideliť Poľsku od roku 2008 do roku 2011