North Kerry Milk Products Rozsudok Súdneho dvora z 3. marca 1977. # North Kerry Milk Products Ltd. proti Minister for Agriculture and Fisheries. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: High Court - Írsko. # Vec 80-76. TITJUR