Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 258, 13 oktober 1979