Kommissionens forordning (EØF) nr. 3548/90 af 7. december 1990 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge Den Fælles Toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel