Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 131/2001 van 23 november 2001 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst