Rozhodnutí Komise ze dne 04/06/2012 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6446 - PRATT & WHITNEY / INTERNATIONAL AERO ENGINES) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)