Lennutranspordilepingu (Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel) (allakirjutatud Brüsselis 17. detsembril 2009. aastal) parandus (ELT L 207, 6.8.2010)