Písomná otázka P-7958/10 Jarosław Kalinowski (PPE) Komisii. Rokovania o dohode o dodávkach plynu medzi Poľskom a Ruskom